Pelepasan Taksiran Cukai SSPN-i


PELEPASAN TAKSIRAN CUKAI MELALUI SSPN-i

Kelayakan Pelepasan Taksiran Cukai


Ibubapa dan ibubapa angkat/ penjaga yang sah dari segi undang-undang yang menyimpan dalam akaun SSPN-i untuk manfaat anak diberi pelepasan sehingga maksimum RM8,000.00 setahun tertakluk kepada jumlah simpanan bersih tahun semasa;
  
Ibubapa yang membuat taksiran berasingan dan telah membuka akaun simpanan SSPN-i berasingan atas anak yang sama diberikan pelepasan sehingga maksimum RM8,000.00/pendeposit setahun tertakluk kepada jumlah simpanan bersih tahun semasa masing-masing.
  

Ibubapa yang membuat taksiran bersama dan telah membuka akaun simpanan SSPN-i berasingan diberi pelepasan sehingga maksimum RM8,000.00 setahun; dan

 

Anak(penerima manfaat) mestilah berumur tidak melebihi 29 tahun pada tahun taksiran cukai.


Individu yang menyimpan untuk diri sendiri tidak diberi pelepasan taksiran cukai.

PANDUAN PEMBUKAAN SSPN-I ONLINE
PANDUAN PENAMBAHAN SSPN-I ONLINE