Pengenalan SSPN-i

Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i) merupakan produk simpanan patuh syariah untuk perancangan kewangan bagi tujuan pendidikan tinggi yang menggunakan konsep `Wakalah Bil Istithmar`.

PANDUAN PEMBUKAAN AKAUN SSPN-i
Mulakan Penabungan Hari ini untuk Jaminan Kecemerlangan Pendidikan!
DAFTAR SSPN-i

*Sila masukkan Kod Eksekutif PTPTN/ID Ejen :  000005774

Syarat-Syarat Pembukaan Akaun?

 • Warganegara Malaysia
 • Pendeposit berumur 18 tahun dan ke atas.
 • Penerima Manfaat berumur 1 hari sehingga sebelum mencapai 29 tahun.
 • Penerima Manfaat yang telah mencapai umur 18 tahun boleh memilih untuk membuka akaun bagi diri sendiri.
41129141-1883003745120438-6461745659375517696-n-orig_orig

Keistimewaan SSPN-i

KEISTIMEWAAN i

Pelepasan Taksiran Cukai

106926916_107250247720948_8798604386714960572_o
Pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan SSPN-i:
 1. 1. Ibu bapa dan ibu bapa angkat/ penjaga yang sah dari segi undang-undang yang

 2.      menyimpan dalam akaun SSPN-i untuk manfaat anak diberi pelepasan
 3.      sehingga maksimum RM8,000.00 setahun tertakluk kepada jumlah
 4.      simpanan bersih tahun semasa;
 5. 2. Ibu bapa yang membuat taksiran berasingan dan telah membuka akaun

 6.      simpanan SSPN-i berasingan atas anak yang sama diberikan pelepasan
 7.      sehingga maksimum RM8,000.00 seorang setahun;
 8. 3. Ibu bapa yang membuat taksiran bersama dan telah membuka akaun simpanan

 9.      SSPN-i berasingan diberi pelepasan sehingga maksimum RM8,000.00
 10.      setahun; dan
 11. 4. Individu yang menyimpan untuk diri sendiri tidak diberi pelepasan taksiran

 12.      cukai.

Perlindungan Takaful

Card_Product_Education_640X480

Keistimewaan:

 1. 1. Premium dibayar oleh PTPTN.

 2. 2. Perlindungan Ringit ke Ringgit (akaun am) dan maksimum RM100,000.00 (akaun amanah).

 3. 3. Khairat/ pampasan kematian untuk pendeposit (RM2,000.00) dan penerima manfaat (RM500.00).

 

Syarat-syarat:

 1. 1. Perlindungan takaful secara percuma berupa manfaat kematian/ ilat kekal menyeluruh (TPD) (RM kepada RM) dan khairat kematian disediakan kepada pendeposit

 2.     yang layak dan berumur 18 sehingga sebelum berumur 65 tahun. Khairat kematian kepada penerima manfaat yang berumur 1 hari hingga 28 tahun juga disediakan

 3.     tertakluk kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan.

 4.     *Layak sebelum tarikh ulang tahun kelahiran.

 5. 2. Perlindungan:

  1.      i. Kematian
   •          - Amaun Manfaat bersamaan dengan baki akaun (RM kepada RM)
   •          - Khairat Kematian bersamaan RM2,000.00 (pendeposit)
   •          - Khairat Kematian bersamaan RM500.00 (penerima manfaat)
    
  2.      ii. Keilatan Kekal Menyeluruh (TPD)
   •           - Amaun Manfaat bersamaan dengan baki akaun (RM kepada RM) sehingga RM2,500,000.00 maksimum.


  3. Nota : Tertakluk kepada syarat-syarat yang ditakrifkan di dalam Sijil Induk


-TAMAT-